Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει η

MARIOS A.VRAHIMIS LIMITED στους πελάτες της,

σας παρακαλούμε να αξιολογήσετε τις υπηρεσίες που σας παρείχε η MARIOS A.VRAHIMIS LIMITED τους τελευταίους 12 μήνες.

Πόσο ικανοποιημένος είστε από τα ακόλουθα: Η MARIOS A. VRAHIMIS
Πολύ δυσαρεστημένος
Δυσαρεστημένος
Όχι τόσο ικανοποιημένος
Ικανοποιημένος
Πολύ ικανοποιημένος
...κατανοεί τις προσδοκίες σας;
…επιδεικνύει βαθιά γνώση για τα ειδικά θέματα που αφορούν στην επιχείρησή σας και στον κλάδο σας;
…σας υποδεικνύει πρακτικές λύσεις;
…σας επικοινωνεί αποτελεσματικά την πρόοδο και τα ευρήματα του έργου που έχει αναλάβει;
…θέτει, επικοινωνεί και ανταποκρίνεται στους στόχους και τις προθεσμίες;
…ανταποκρίνεται έγκαιρα στα αιτήματα και τις ερωτήσεις σας;
Παρακαλούμε αξιολογείστε συνολικά την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η MARIOS A.VRAHIMIS LTD
Κακή ποιότητα υπηρεσιών
Εξαιρετικά υψηλή ποιόητα υπηρεσιών
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Θα συστήνατε τις υπηρεσίες της MARIOS A.VRAHIMIS LTD σε άλλους;
Καθόλου πιθανό
Εξαιρετικά πιθανό
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Έχετε σχόλια ή/και εισηγήσεις;

 

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο, την αφοσίωση και την εμπιστοσύνη σας στην MARIOS. A.VRAHIMIS

Σας ευχόμαστε ένα καλό και επικοδομητικό υπόλοιπο της ημέρας σας